Deep Print Games op SPIEL ’22

De Duitse uitgever Deep Print Games presenteert drie nieuwe spellen op SPIEL ’22. Je vindt de uitgever in hal 1, stand E-114 en E-116.

Bij het tweepersoonsspel Beer & Bread vertegenwoordigt iedere speler een dorpje met vruchtbare landerijen, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om bier te brouwen en brood te bakken. Je speelt zes afwisselend vruchtbare en droge jaren. Elk jaar bestaat uit vier fases, die afhankelijk van het klimaat een afwijkende invulling hebben. In de zaaifase vul je de vier graansoorten en de rivier met de desbetreffende grondstoffen (in een droog jaar zijn dit er minder). In de kaartfase trek je vijf kaarten van de stapel (in een droog jaar vul je aan tot vijf, omdat je oogstkaarten uit het vorige jaar op de hand moet nemen; verder worden dan drie ruilkaarten open neergelegd). In de actiefase speel je beurtelings één kaart uit om een actie uit te voeren. Vervolgens ruilen de spelers hun resterende kaarthand. In een droog jaar ruilen de spelers hun kaarthand niet en mag je in jouw beurt een handkaart ruilen tegen een openliggende ruilkaart, om met die kaart jouw actie te doen. De kaarten zijn multifunctioneel.

Speel je een kaart uit om te oogsten, dan neem je de op de oogstzone van deze kaart afgebeelde graan- en waterstukken van het bord, aangevuld met het aantal identieke symbolen op je eerdere oogstkaarten. Deze bewaar je in jouw pakhuis. Heb je daar te weinig plek, dan moet je de overdaad aan je tegenstander geven. Speel je de kaart uit om bier te brouwen of brood te bakken, dan leg je hem op het desbetreffende gebouw. Leg de in de receptzone afgebeelde stukken uit jouw pakhuis terug in de voorraad en draai de kaart om en laat ‘m liggen. Noot: op elk productieveld mag maar één kaart liggen. Je kunt de kaart ook als verbetering spelen, om een deel van jouw speelveld te verbeteren. Deze heb je in tal van soorten, zoals productiebonussen, extra grondstoffen of geld. Na de verbetering mag je verkochte kaarten uit je gebouwen verwijderen om productieruimte te herwinnen. Deze kaarten leg je naast jouw marktplaats. Wanneer alle kaarten zijn gespeeld volgt de molenfase. Dan krijgt de speler met de minste stukken in zijn pakhuis de windmolen (startspeler).

Na het zesde jaar sorteer jij jouw verkochte bier- en broodkaarten en noteer je de afgebeelde muntwaarde per soort, aangevuld met extra munten voor bepaalde verbeteringen. De soort met de laagste opbrengst bepaalt jouw winstpunten. Je kunt jouw score bijhouden op het digitale scoreblok in de handige app van Deep Print Games, die je in de bekende app stores kunt vinden. Beer & Bread is ontworpen door Scott Almes en geïllustreerd door Michael Menzel. Het spel is geschikt voor twee spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 30-45 minuten. [INFO]

Caldera Park is een opvolger van Savannah Park, de legspelpuzzel van Wolfgang Kramer & Michael Kiesling. Het spelsysteem is verhuisd naar een nationaal park in Noord-Amerika. Midden op tafel ligt een centraal actietableau, met daarop zeven ronde actiefiches. Iedere speler krijgt een eigen tableau en vijfendertig gedekte dierfiches, waarvan je er zeven in een open aanbod boven je tableau klaarlegt. De dierfiches zijn uniek, ze tonen allerlei combinaties van dieren en waterplaatsen. Onder je tableau liggen zes weerfiches. De eerste is altijd een open zonfiche, de andere vijf zijn willekeurig getrokken uit negen fiches en liggen gedekt. Een van deze weerfiches leg je vervolgens open op een weerveld van je tableau. Het zonfiche is positief, de andere weerfiches hebben negatieve gevolgen voor bepaalde waterplaats- en diercombinaties.

Je speelt vijf rondes met elk drie fases. In de eerste fase moet iedereen een weerfiche op het volgende weerveld van zijn tableau leggen. In de tweede fase speel je zeven actierondes, die elk uit drie stappen bestaan. De startspeler schuift op het actietableau een actiefiche met een dier naar een terreinsoort en bepaalt hiermee welk dier iedereen op welke terreinsoort moet leggen. Daarna kiest iedereen een open dierfiche dat aan de eisen voldoet (of een ander wanneer niet voorhanden) en legt deze op een leeg veld met de vereiste terreinsoort (of elders wanneer de soort compleet is bezet). Ten slotte trekt iedereen een nieuw dierfiche voor zijn open aanbod en krijgt de volgende speler het recht om een actiefiche te kiezen. Na de zevende actie eindigt de ronde met de derde fase, waarin het actietableau wordt herschikt. Wanneer alle dierfiches zijn gespeeld, volgt de puntentelling. Dan worden de scorecategorieën achter elkaar afgewikkeld. Eerst worden de door slecht weer getroffen dieren omgedraaid. Daarna krijg je punten voor het afdekken van alle watervallen, bergen, prairies, bossen, rivieren en geisers. Ten slotte scoor je de grootste groep van elke diersoort (waarbij de zontegel als één dier meetelt), die je met de factor 1-3 vermenigvuldigt voor de waterplaatsen op deze fiches. Caldera Park is geschikt voor 1-4 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 30-40 minuten. Noot: ik weet niet of Caldera Park al op SPIEL te koop zal zijn, ik meen ergens gelezen te hebben dat dit spel pas in december in de winkels ligt. [INFO]

Skymines is een bewerking van Alexander Pfister’s Mombasa, die in samenwerking met Viktor Kobilke is ontwikkeld. De voorheen Afrikaanse handelsmaatschappijen zijn nu verhuisd naar de ruimte. In zeven spelrondes probeer je het meeste geld te verdienen met investeringen in een viertal bedrijven, die zich verbeteren met nieuwe buitenposten, technologische ontwikkelingen en het vormen van helium-3-reserves. Het hart van het spelsysteem is nog steeds het van Mombasa bekende kaartmechanisme, waarmee jij jouw acties goed moet plannen. De variabele eigenschappen van de bedrijven zorgen voor een goede herspeelbaarheid. Skymines is geschikt voor 1-4 spelers (voor het solosysteem wordt een apart regelboek meegeleverd) vanaf twaalf jaar en heeft een speelduur van 75-150 minuten. Ik houd het hier kort, omdat liefhebbers van dit spelsysteem weten wat ze kunnen verwachten. [INFO]

Meer informatie: