Virtù van Geronimo Games

Geronimo Games brengt deze week het expertspel Virtù uit. Je speelt een Italiaanse vorst in de 15e eeuw, ten tijde van Machiavelli. Je moet de andere stadstaten overklassen via politieke acties, militaire kracht, handelsmacht, artistiek prestige, intrige en religieuze invloed. Virtù maakt gebruik van een rondelmechanisme, waarbij iedere speler volgens zijn eigen planning zijn eigen actiewiel uitbouwt/versterkt met diverse personagekaarten. Het spel is ontworpen door Pascal Ribrault, de illustraties zijn van R. Gewska, Svetlana Pikul, Alena Stepanova en Fabrice Weiss. Geronimo Games geeft de Nederlandstalige versie uit.

Iedere speler beschikt over een uniek speelbord met een actiewiel, het paleis. Je eigen familiekaarten zorgen voor bijkomende asymmetrie. Elk paleis heeft in het midden vijf actievelden. De spelers kunnen de acties van deze velden zelf versterken of vervangen door er personagekaarten (hovelingen) te spelen. Er zijn zes acties: besturen, aan mecenaat doen, handel drijven, annexeren, oorlog voeren en complotten smeden.

Het spel verloopt in ‘jaren’ met telkens twee seizoenen, lente en winter. Aan het begin van de lentefase verplaatsen de spelers hun actiemarker één of twee stappen en voeren ze de actie van dat actieveld uit. Aan het einde van deze fase worden de belegeringen uitgevochten en wordt de nieuwe speelvolgorde bepaald. Tijdens de winterfase betalen de spelers hun legers, verplaatsen ze de hovelingen in hun paleis, verwerven ze en vormen ze Allianties. Een speler krijgt punten via steden onder zijn bewind, militaire overwinningen, zijn mecenaat, religieuze invloed, politieke allianties, en andere prestaties. Het spel stopt wanneer aan het einde van een jaar een speler het einde van het stedenspoor of het mecenaatspoor heeft bereikt, of wanneer de spelers over alle steden op het speelbord heersen. De speler met de meeste prestigepunten wint.

Virtù is geschikt voor 2 tot 5 spelers vanaf veertien jaar en duurt ongeveer 30 minuten per speler. Het spel bevat een speciale variant voor twee spelers met aangepaste spelregels.

Meer informatie: