Halli Galli Party is uit

999 Games heeft Halli Galli Party uitgeleverd. Dit is een nieuwe versie van het spel met de bel. Iedere speler heeft een gedekt stapeltje kaarten met muzikale vruchten. In het midden ligt de bekende hotelbel. De spelers draaien beurtelings hun bovenste kaart om en leggen deze bovenop hun eigen aflegstapel. Elke kaart heeft drie eigenschappen: vrucht, kleur en muziekinstrument. Zie je op de aflegstapels twee kaarten met minstens twee gelijke eigenschappen, dan moet je zo snel mogelijk op de bel drukken. Je moet ook bellen wanneer er een zingende pruim opduikt. Wie als eerste terecht belt, mag alle afgelegde kaarten onder zijn eigen gedekte stapel schuiven. Bel je onterecht, dan moet je iedere medespeler één kaart van jouw gedekte stapel geven. Wanneer jouw kaarten zijn verbruikt, lig je eruit. Wanneer er twee spelers over zijn, wint na de eerstvolgende bel degene met de meeste kaarten.

Halli Galli Party is geschikt voor 2-4 spelers vanaf 8 jaar en heeft een speelduur van ongeveer 15 minuten.

Meer informatie: