Rokoko

Op de valreep van Spiel 2013 presenteert Bordspeler.nl een handvol gedetailleerde spelbeschrijvingen van nieuwe titels. Dit zijn spellen die we al hebben gespeeld en/of die na het bestuderen van de regels om aandacht vroegen. Door tijdgebrek is het lijstje korter dan ons lief is. Het zij zo, we hopen dat dit initiatief toch voldoende leesplezier en nuttige informatie oplevert.

Veel plezier, Niek & Erwin


rokoko-boxHet grote bal op het paleis gaat plaatsvinden! In Rokoko van Matthias Cramer, Louis Malz en Stefan Malz (uitgever: eggertspiele) moeten we in zeven ronden de aankleding verzorgen. Je bent namelijk kleermaker, of eigenlijk ben je baas van een hofleverancier. Je begint met twee meesters, één gezel en twee leerlingen, in de vorm van kaarten. Elke ronde selecteer je drie karakters, die actief gaan worden. Gekozen karakters komen pas weer beschikbaar als er geen ongekozen karakters meer zijn.

Tijdens de ronde voer je om de beurt een actie uit met een geselecteerd karakter. Uiteraard kan niet iedereen alles. Zo heb je een meester nodig om een nieuwe werkkracht aan te nemen (heeft altijd een unieke bonusactie). Deze is meteen geselecteerd en speel je deze ronde dus nog uit.  Grondstoffen kopen kan iedereen. Elke grondstoftegel biedt de keuze uit enerzijds gekleurde stofbalen en anderzijds kant en/of garen. Die keuze moet je natuurlijk meteen maken.

rokoko-bord

Behalve werkkrachten en grondstoffen, zijn elke ronde ook kostuumontwerpen beschikbaar. Met de juiste grondstoffen en een meester of (meestal) een gezel, kun je daadwerkelijk je kleermakerskunsten vertonen. Dan moet je wel weer meteen beslissen of je het kostuum verkoopt, of uitleent (op een vrije plek in het paleis plaatsen). Een geselecteerde werknemer kun je ook de laan uitsturen (levert geld op, en zorgt dat je sneller een karakter opnieuw kunt selecteren), hem gebruiken om startspeler te worden of de aankleding van het paleis te verzorgen. In dat laatste geval markeer je zo’n positie (bijvoorbeeld vuurwerk of fontein).

Voor de meeste acties heb je ook (veel) geld nodig. Gelukkig krijg je aan het einde van de ronde een vast inkomen, eventueel aangevuld als je aan de fontein meewerkt.

Aan het einde krijg je punten voor uitgeleende kostuums, maar ook voor meerderheden in een zaal of bij het vuurwerk. Het lijkt mij een spannende mix van het optimaliseren van je kaartenhand, het plaatsen van je arbeiders en het verwerven van meerderheden, terwijl je geld en goederen niet mag veronachtzamen. Wat misschien een smet op het spel kan werpen, is de wat bewerkelijke eindtelling.

Probeer dit spel op Spiel in Hal 3, stand D-106.

Tekst: Niek