Nederlandse Spellenprijs – nominaties 2013

nsplogo2013De Nederlandse Spellenprijs heeft dit jaar opnieuw de koers verlegd. Na de mengelmoes van 2012 worden vanaf 2013 twee prijzen toegekend, een spel van het jaar voor families en een spel van het jaar voor experts. Ik juich deze ontwikkeling van harte toe. Met de familieprijs wordt de belangrijkste doelgroep, het grote publiek, op maat bediend. Deze prijs wijst de massa in de richting van hoogwaardig speelplezier met een aangename moeilijkheidsgraad. Via de expertprijs onderhoudt de jury de band met de oorspronkelijke doelgroep, de veelspelers die het afgelopen decennium de winnaars van de toenmalige publieksverkiezingen bepaalden.

De jury heeft in beide categorieën drie spellen genomineerd. Uit elke nominatielijst wordt op 9 juni een winnaar gekozen. Deze winnaars worden op donderdag 13 juni bekendgemaakt. Neem deze datum s.v.p. met een korrel zout, de organisatie heeft de gewoonte om op het allerlaatste moment met datums te goochelen.

NSP-nominaties

Genomineerden in de categorie familie:
  • Coney Island, Michael Schacht’s vlotte bordspel over de aanleg van een pretpark, uitgegeven door White Goblin Games.
  • Flash Point, Kevin Lantzing’s coöperatieve bordspel over het blussen van branden en het redden van slachtoffers, uitgegeven door 999 Games.
  • King of Tokyo, Richard Garfield’s interactieve dobbelspel waarin monsters om de macht over Tokyo strijden, uitgegeven door iello (distributie: Selecta Spel & Hobby).
Genomineerden in de categorie experts:
  • Terra Mystica, Jens Drögemüller’s en Helge Ostertag’s bordspel waarin fantasievolle volken hun gevarieerde beschavingen zo goed mogelijk proberen te ontwikkelen, uitgegeven door White Goblin Games.
  • Trajan, Stefan Feld’s abstracte en geconstrueerde bordspel in een Romeinse setting met een innovatieve actiemotor in een ‘Mancalaschaaltje’, uitgegeven door Quined Games.
  • Tzolk’in: de Kalender van de Maya’s, Simone Luciani’s en Daniele Tascini’s bordspel waarin het basisprincipe van worker placement wordt verrijkt met een timing element via draaischijven, uitgegeven door The Game Master.
Commentaar:

Wanneer ik uitsluitend naar de kwaliteit kijk, heeft de jury twee mooie lijsten afgeleverd. Toch ben ik inhoudelijk niet helemaal tevreden. Ik vind Flash Point geen lekkere vlotte titel voor een groot publiek, maar eerder een coöperatief aardigheidje voor veelspelers. Ik ben zeer gecharmeerd van Coney Island, maar dit spel is aan de stevige kant voor een familietitel. King of Tokyo lijkt thematisch geen vanzelfsprekende hit voor de doelgroep van de familieprijs. Aan de andere kant is het wel een vreselijk leuk en toegankelijk dobbelspel. Laat deze ‘m maar winnen!

Ik vind de nominatie van Trajan, los van de kwaliteit, een serieuze misstap. Van dit spel was in het vorige tijdvak al een Nederlandstalige editie beschikbaar. Daarnaast is de versie van Quined Games een piepkleine internationale verzamelaarseditie, die voor het Nederlandse publiek nauwelijks bereikbaar is. Ik vind bijvoorbeeld Het Dorp een passender kandidaat voor de expertlijst. Over Tzolk’in en Terra Mystica heb ik niets te klagen. Laatstgenoemde is mijn persoonlijke favoriet, maar met de winst van Tzolk’in kan ik goed leven.

nsp2013-nom

Met de overstap naar een dubbele prijs is ook de website gemoderniseerd en een tweede logo uit de hoge hoed getoverd. Ten aanzien van de website vind ik het storend dat ik daar geen informatie kan vinden over het vervolg van de verkiezing. Waar kunnen we bijvoorbeeld lezen wanneer de winnaars bekend worden gemaakt? Ten aanzien van het tweede logo zakt mijn broek af van verbazing. Een kopietje met omgekeerde kleuren is armoe troef. De PR zou ook een impuls krijgen, maar hiervan heb ik nog niks gemerkt. Wat het laatste aspect betreft is de NSP helaas een volwaardig onderdeel van Ducosim.

Meer informatie: