Ducosimbeurs april ’24

Zaterdag 20 april organiseerde Ducosim een spellenbeurs in de Amersfoortse Flint. Ik heb me daar zes uurtjes vermaakt met ouwehoeren, prototypes, exotisch spul en een eerste kennismaking met Terra Pyramides, een dit voorjaar verschenen bordspel van het gerenommeerde auteursduo Wolfgang Kramer en Michael Kiesling. Deze uitgave van de Duitse uitgever Huch! wordt inclusief Nederlandstalige regels gedistribueerd door HOT Games.


Een spelerbeurt is overzichtelijk. Je bezit elke beurt één tegel, die je op het gezamenlijke speelbord moet aanleggen naast een bestaande piramide of een lege bouwplaats. In het tweede geval leg je een gekleurd fundament van de stapel op de bouwplaats. Hierop kan later een nieuwe piramide worden gebouwd. Na het leggen van de tegel activeer je de actiesymbolen op de horizontale, verticale of diagonale lijn van maximaal vier tegels, waartoe de nieuwe tegel behoort. Dit levert je geld, werkers en/of verschillende kleuren bouwstenen op. De werkers kun je naar fundamenten of eigen piramides verplaatsen. Voor de opbouw van een piramide heb je per verdieping drie werkers nodig, waarvan er twee na de gedane arbeid naar jouw voorraad terugkeren. Verder heb je voor elke verdieping een stijgend aantal bouwstenen nodig in de kleur van het fundament. Met de munten kun je jokerbouwstenen en extra werkers kopen. Verder kun je tegen betaling een beetje invloed uitoefenen op de nieuwe tegel die je aan het einde van elke beurt trekt. Betaal je niet, dan trek je die tegel blind. Wanneer de tegelvoorraad is uitgeput, worden de punten geteld. Hoge piramides leveren verreweg de meeste punten op.

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op het basisspel. De kennismaking hiermee is me al bevallen. De actiemotor is leuk verweven met de ruimtelijke uitdaging op het gezamenlijke speelbord. In de doos zag ik ook nog twee grote enveloppes. Deze bevatten varianten met veel extra materiaal en een naar het schijnt uitdagender spelverloop.

Ik heb het afgelopen jaar een paar keer gemopperd over de afwezigheid van 999 Games op de spellenbeurzen van Ducosim. Tot mijn grote genoegen was deze vroeger zeer aan Ducosim gehechte uitgever weer present. Ze hadden een ervaren en sympathieke demonstrateur naar de beurs gestuurd. Een prima zet, deze speeltafels waren goed bezet, er werd zichtbaar genoten van de nieuwe titels en aanwezige winkeliers waren desgevraagd blij dat ook deze uitgever zijn spellen weer voor het voetlicht bracht.

De volgende Ducosimbeurs is op zaterdag 21 september en valt samen met Noorderspel 2024, al jaren de gezelligste spellenbeurs van Nederland. Dit is een planmatige misser van Ducosim, die men blijkbaar niet meer kon herstellen. Jammer, ik zal op mijn fietstocht naar het station even naar de Flint zwaaien.

Meer informatie: