Woordwizard

Woordwizard is een partyspel, waarbij de spelers via de combinatie van symbolen en letters exclusieve woorden proberen te bedenken. Iedere speler heeft een zichtscherm, waarop de categorieën van de dobbelstenen worden toegelicht. Midden op tafel ligt een gedekte stapel lettertegels, samen met de zes dobbelstenen waarop met symbolen allerlei categorieën (landen, sporten, dieren, beroepen enzovoort) zijn afgebeeld en met een zandloper. De actieve speler gooit de zes stenen en kiest er één symbool uit, de andere spelers kiezen ook ieder één symbool. Daarna worden de zandloper en de bovenste lettertegel omgedraaid. De spelers hebben negentig seconden om woorden met deze beginletter te bedenken bij het eigen symbool en de andere symbolen. Deze woorden noteren ze achter hun zichtscherm op hun scorevel. Voor jouw eigen symbool mag je maximaal drie woorden noteren, voor de andere symbolen maximaal zoveel woorden als er spelers meedoen. Wanneer de zandloper leeg is, leest de actieve speler de woorden bij zijn eigen symbool hardop voor. Heeft een medespeler jouw woord ook genoteerd, dan moet je het doorstrepen en levert het geen punten op. Voor exclusieve woorden krijg je wel een punt. De volgende speler doet hetzelfde, enzovoort.

Wanneer een of meer spelers vijftien punten behalen, eindigt het spel die ronde. De speler met de meeste punten wint.

Ten slotte

Het onder tijddruk bedenken van woorden is een leuke uitdaging, zeker nu jij jouw eigen woorden zo lastig mogelijk moet zien te krijgen. Het spel wordt beter wanneer je sommige categorieën van de basisregels wat preciezer definieert. Zo is de mengelmoes van “films, acteurs, series, talkshows en TC-gezichten” zo omvangrijk, dat de kern van het speelplezier eronder kan lijden. De regels staan je toe de definities vooraf aan te scherpen. Vooral doen, dit maakt het spel beter en verhoogt het speelplezier.

Deze dobbelversie is gebaseerd op een spel van Wolfgang Kramer en Michael Kiesling uit 1997, die in de regels als “inventors” worden genoemd.

Auteur: Hartwig Jakubik
Uitgever: Megableu
Informatie: BGGBSM
Aantal spelers: 2-6
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 30-45 minuten