Trek 12: Amazonië

Afgelopen herfst kwam Geronimo Games met Trek 12: Amazonië. In dit roll & write dobbelspel verken je het onherbergzame Amazonegebied. Amazonië is de opvolger van Trek 12: Himalaya uit 2021. De basis van het spelsysteem is gelijk gebleven. Je gooit twee dobbelstenen (groen: 1-6 en geel 0-5), waarna alle spelers gelijktijdig een resultaat kiezen via de keuzetabel op hun verkenningsblad. Elk van de vijf opties kun je vier keer kiezen. De vijf opties zijn: de laagste, de hoogste, het verschil, de som of de vermenigvuldiging. De keuzerij voor de hoogste steen staat je tevens toe om zonder straf riviercirkels te vullen. Om punten te verdienen moet je sporen (ketens van opeenvolgende getallen) en zones (een groep verbonden gebieden met hetzelfde getal) in de jungle- of riviercirkels van jouw scorevel noteren. Je mag nooit meer dan de waarde 12 noteren.

Nieuw in deze versie is het observeren van flora en fauna, waarmee je bonuspunten kunt verdienen. Hiervoor worden aan het begin drie gedekte observatiekaarten klaargelegd, met een willekeurig cijfer van 0-6 erop. Zodra de eerste speler een resultaat met dit cijfer noteert, wordt de desbetreffende observatiekaart omgedraaid en noteren de spelers de oplopende punten van deze observatiecategorie op hun blad. Bij elk genoteerd resultaat (spoor of zone) met dit cijfer, mag je het volgende vakje van deze observatiecategorie omcirkelen.

Wanneer de vijf rijen van je keuzetabel zijn gevuld, en je twintig cirkels hebt gevuld, eindigt het spel met de puntentelling. Elk spoor is zoveel punten waard als het hoogste getal + 1 punt per extra cirkel in het spoor. Elke zone is zoveel punten waard als het getal + 1 punt per extra cirkel in de zone. Elke observatiecategorie scoort de hoogste omcirkelde waarde. Je krijgt strafpunten voor gevaarvelden, die je moet markeren wanneer je gevaarlijke riviervelden invult zonder de juiste keuzetabelrij te kiezen of wanneer je aan het einde van het spel geïsoleerde ingevulde cirkels bezit.

Ook dit spel bevat de nodige enveloppen met extra spelvarianten en – materiaal. Deze mag je openen wanneer een speler een minimale score heeft behaald. Er is ook een solovariant.

Ten slotte

Ook deze nieuwe versie van Trek 12 is een heerlijk roll & write spelletje. Het is toegankelijk, speelt vlot en zorgt voor een luchtige mentale prikkeling. De met het keuzesysteem meegeleverde beperkingen zorgen nog steeds voor een leuke uitdaging. De observatiekaarten zijn een geslaagde aanvulling, waardoor je nog wat meer hebt te beslissen. Ook nu bieden de nieuwe varianten en het spelmateriaal uit de enveloppen meer variatie en leveren dus meer herspeelwaarde op. Resumerend vind ik Trek 12: Amazonië een tikkie leuker dan de voorganger. Warm aanbevolen.

Auteurs: Cathala & Lebrat
Uitgever: Geronimo
Informatie: BGGBSM
Aantal spelers: 1+
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Speelduur: ong. 15 minuten