Caldera Park verkrijgbaar

Keep Exploring Games meldt dat de Nederlandstalige editie van Caldera Park verkrijgbaar is. Dit is een opvolger van Savannah Park, Kramer & Kiesling’s legspelpuzzel die vorig jaar bij 999 Games verscheen. Het spelsysteem verhuist in dit nieuwe spel naar een nationaal park in Noord-Amerika. Midden op tafel ligt een centraal actietableau, met daarop zeven ronde actiefiches. Iedere speler krijgt een eigen tableau en vijfendertig gedekte dierfiches, waarvan je er zeven in een open aanbod boven je tableau klaarlegt. De dierfiches zijn uniek, ze tonen allerlei combinaties van dieren en waterplaatsen. Onder je tableau liggen zes weerfiches. De eerste is altijd een open zonfiche, de andere vijf zijn willekeurig getrokken uit negen fiches en liggen gedekt. Een van deze weerfiches leg je vervolgens open op een weerveld van je tableau. Het zonfiche is positief, de andere weerfiches hebben negatieve gevolgen voor bepaalde waterplaats- en diercombinaties.

Je speelt vijf rondes met elk drie fases. In de eerste fase moet iedereen een weerfiche op het volgende weerveld van zijn tableau leggen. In de tweede fase speel je zeven actierondes, die elk uit drie stappen bestaan. De startspeler schuift op het actietableau een actiefiche met een dier naar een terreinsoort en bepaalt hiermee welk dier iedereen op welke terreinsoort moet leggen. Daarna kiest iedereen een open dierfiche dat aan de eisen voldoet (of een ander wanneer niet voorhanden) en legt deze op een leeg veld met de vereiste terreinsoort (of elders wanneer de soort compleet is bezet). Ten slotte trekt iedereen een nieuw dierfiche voor zijn open aanbod en krijgt de volgende speler het recht om een actiefiche te kiezen. Na de zevende actie eindigt de ronde met de derde fase, waarin het actietableau wordt herschikt. Wanneer alle dierfiches zijn gespeeld, volgt de puntentelling. Dan worden de scorecategorieën achter elkaar afgewikkeld. Eerst worden de door slecht weer getroffen dieren omgedraaid. Daarna krijg je punten voor het afdekken van alle watervallen, bergen, prairies, bossen, rivieren en geisers. Ten slotte scoor je de grootste groep van elke diersoort (waarbij de zontegel als één dier meetelt), die je met de factor 1-3 vermenigvuldigt voor de waterplaatsen op deze fiches.

Geschikt voor 1-4 spelers vanaf tien jaar met een speelduur van 30-40 minuten.

Meer informatie: