Under Falling Skies NL

White Goblin Games komt volgens week met de Nederlandstalige editie van het solitaire bordspel Under Falling Skies. In dit spel moet jij jouw stad beschermen tegen een buitenaardse invasie. Het zwaartepunt van de stad is een ondergrondse basis met meerdere ruimtes, die zijn verdeeld over vijf kolommen. Daarboven gaat het aardoppervlak naadloos over in meerdere luchtlagen, om te eindigen bij het immer dalende moederschip van de aliens.

Jouw actiemotor wordt gevoed door vijf zeszijdige dobbelstenen, drie grijze en twee witte, die je aan het begin van jouw beurt moet gooien. Je moet in elke kolom van jouw basis één dobbelsteen plaatsen. De ruimte bepaalt welke actie de steen uitvoert, de waarde de kracht. Wanneer je een witte steen plaatst, moet je de nog niet geplaatste stenen meteen opnieuw gooien. Zodra je een steen plaatst, bewegen alle vijandelijke schepen in deze kolom naar jouw stad, net zoveel velden als het aantal ogen. Bevat het veld waarop de alien landt een symbool, dan voer je meteen de desbetreffende actie uit. Wanneer je ze niet uit de lucht knalt, beschadigen de aliens uiteindelijk jouw stad. Jouw ondergrondse basis is aan het begin nog niet voltooid. Met jouw graafmachine moet je nieuwe ruimtes ontsluiten. In de actiefase voer je de acties in de gewenste volgorde uit. Het is de bedoeling om de top van het researchspoor te bereiken, voordat jouw stad het zevende schadepunt oploopt of het moederschip tot het fatale niveau is gedaald.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar mijn recensie van dit heerlijke spel. Ik ben geen solospeler, de Engelse editie werd mij in 2020 nota bene bij vergissing toegestuurd, maar ik heb er volop van genoten.

Meer informatie: