Blasting Billy van 999 Games

999 Games heeft deze week het kaartspelletje Blasting Billy uitgebracht. Dit is geen Nederlandse vertaling van een licentietitel, maar een eigen productie van 999 Games. Het spel is ontworpen door Gabriele Bubola en Leo Colovini. Het spelmateriaal bestaat uit zestig kaarten in vijf kleuren, elk met de waarde 0-10 en één dynamietkaart. Bij twee of drie spelers wordt een deel van de kaarten ongezien uit het spel verwijderd. Iedere speler krijgt drie handkaarten, de rest vormt een gedekte stapel.

De actieve speler moet één kaart spelen en daarna één kaart trekken. Spelen kan op drie manieren. 1) De kaart gedekt uit het spel verwijderen. 2) De kaart aan je eigen buit toevoegen. Je sorteert ze per kleur, zonder de volgorde te wijzigen. De eerste kaart van elke kleur speel je gedekt, de rest open. 3) De kaart aan de centrale buit van Billy toevoegen. Je sorteert ze ook hier per kleur, zonder de volgorde te wijzigen.

Het einde van het spel wordt ingeluid wanneer een speler de laatste kaart van de stapel trekt. Dan komt iedere speler nog één keer aan de beurt en verwijdert daarna zijn laatste twee handkaarten uit het spel. Vervolgens worden de kaartrijen geopend en ontploft elke dynamietkaart samen met de eerstvolgende kaart. Heeft een speler daarna in een of meer kleuren een hogere buit dan Billy, dan is deze speler uitgeschakeld. Van de andere spelers wint degene met de hoogste som aan buitkaarten. Zijn er alleen maar uitgeschakelde spelers, dan wint van hen degene met de hoogste buit in de niet uitgeschakelde kleuren.

Blasting Billy is geschikt voor 2-5 spelers vanaf acht jaar en heeft een speelduur van ongeveer 20 minuten.

Afgelopen winter heb ik een potje met een proefexemplaar gespeeld. Dit is een vlot en lollig tussendoortje. Elementen van het onderliggende spelsysteem zullen je wellicht bekend voorkomen. Blasting Billy lijkt geïnspireerd door een ouder 999 Games spel, Foodie van Alan Moon & Aaron Weissblum.

Meer informatie: