Garfield’s Dungeons, Dice & Danger

De Duitse uitgever Alea, onderdeel van Ravensburger, heeft in 2021 geen nieuw spel uitgebracht. Redacteur André Maack noemde op Spiel 2021 covid-beperkingen als oorzaak, maar kondigde meteen Richard Garfield’s roll & write spel Dungeons, Dice & Danger aan voor begin 2022. Dit spel is sinds vorige week verkrijgbaar bij de Duitse speciaalzaken. Het spelmateriaal bestaat uit twee dubbelzijdige scoreblokken (ong. 18 x 26 cm), één zwarte en vier witte dobbelstenen en vier potloden. Op de bladen vind je vier avonturen met een oplopende moeilijkheidsgraad. Een avontuurblad bevat tientallen kleine genummerde velden (o.a. groene startvelden en bijzondere velden met een symbool) en grotere velden met te bevechten monsters. Tijdens het spel trekken de spelers als het ware door het avontuur in hun jacht op zoveel mogelijk punten.

De actieve speler gooit de vijf dobbelstenen. Iedere speler kiest voor zichzelf de som van twee verschillende paren. Alleen de actieve speler mag de zwarte steen gratis gebruiken, passieve spelers moeten daartoe op hun blad een zwarte steen doorstrepen (max. drie keer). Noteer vervolgens de gekozen sommen op je blad, door velden met deze waarde af te kruisen (op sommige velden bestaat de waarde uit twee gelijke stenen). Je mag uitsluitend lege startvelden of velden naast een eerder doorgestreept veld afkruisen. Per worp moet je twee kruisjes zetten. Lukt dit niet, dan moet je voor elk ontbrekend kruisje één veld op je levenslijst afkruisen. Bereik je daar het doodshoofd, dan lig je uit het spel. Eerdere levensvelden kosten je strafpunten.

Afgekruiste velden met munten of edelstenen leveren winstpunten op. Met een afgekruiste schatkist mag je één van de drie schatten op je avontuurblad activeren (drie extra levenspunten, twee fakkels waarmee je een extra veld mag afkruisen of nogmaals driemaal recht op de zwarte steen als passieve speler). Op de verschillende avontuurbladen vind je extra veldsoorten met hun eigen bijzonderheden.

Op een monsterveld moet je meerdere vakjes met schadepunten afkruisen om het monster te verslaan. Dat kan alleen via de afgebeelde cijfers, die je bij grote monsters soms alleen mag gebruiken wanneer je de desbetreffende velden naast het monsterveld hebt afgekruist. Het verslaan van een monster levert winstpunten op (meer wanneer jij de eerste bent) en geeft toegang tot naburige velden. Een groot monster kost de eerste overwinnaar een paar levenspunten. Het spel eindigt wanneer verdeeld over de avontuurbladen alle monsters minstens één keer zijn verslagen.

Dungeons, Dice & Danger is geschikt voor 1-4 spelers vanaf twaalf jaar (doos) of tien jaar (regels) en heeft een speelduur van 30-45 minuten. In de bijgevoegde solovariant speel je voor een highscore. Hierbij moet je elke beurt minstens een schadepunt aan een monster uitdelen. Zo niet, moet je een vakje op je levenslijst afkruisen en verlies je meteen wanneer je het doodshoofd bereikt.

Meer informatie: