Paleo bij 999 Games

999 Games heeft vandaag het coöperatieve bordspel Paleo uitgebracht, een van de hits van SPIEL.digital. Dit spel speelt zich af in het Stenen Tijdperk. De spelers vormen samen een stam, die uit verschillende groepen van stamleden bestaat. Zo heb je krijgers, uitvinders en verkenners. Iedere speler heeft zijn eigen groep met een eigen kaartstapel. Deze kaarten vertegenwoordigen zowel de te verkennen omgeving als de daarvoor beschikbare tijd. De spelers moeten de wereld samen ontdekken en zien te overleven. De spelers winnen het spel wanneer ze een grottekening op het nachttableau voltooien. Daartoe moeten ze vijf winstpuntfiches verzamelen. Ze verliezen het spel wanneer ze vijf doodshoofdfiches hebben verzameld. Het spel bestaat uit tien verschillende modules. Deze zijn verdeeld in zeven levels, die je na elkaar kunt spelen, maar naar believen ook door elkaar.

Paleo is verdeeld in dag- en nachtfases. In een dagfase voeren de spelers hun beurten tegelijkertijd uit. Je kiest één van de bovenste drie kaarten van jouw stapel. Daarbij mag je alleen de achterzijde zien en de volgorde niet veranderen. Er zijn verschillende soorten achterzijden: mens, droom, idee, woud, rivier, berg enzovoort. In de gebieden kun je grondstoffen vinden, andere kaarten leveren andere voordelen op. Zodra iedereen een kaart heeft gekozen worden ze omgedraaid en bepalen de spelers in welke volgorde ze worden uitgevoerd. Per kaart kies je één optie, daarna leg je hem af. Een groene menskaart versterkt de groep met zijn vaardigheid (kracht, waarneming of behendigheid), soms aangevuld met een werktuig. Bij een blauwe actiekaart kies je één optie. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, of de kosten betaalt, ontvang je de buit. In plaats daarvan kun je met de kaart ook een medespeler helpen, die hierdoor een zwaardere opdracht kan vervullen. Rode kaarten vertegenwoordigen gevaar, waardoor jouw mensen uiteindelijk onder de groene zoden kunnen belanden (en er doodshoofden op het nachttableau komen). Wanneer jouw kaarten zijn verbruikt, ga je slapen. Wanneer alle spelers op één oor liggen, eindigt de dagfase. In de nachtfase moet je de stamleden voeden. Ondervoeding zorgt voor doodshoofden op het nachttableau. Daarna moeten de spelers samen missiekaarten zien te vervullen door de afgebeelde kosten te betalen. Het alternatief is een extra doodshoofd.

Paleo is ontworpen door Peter Rustemeyer en geïllustreerd door Dominik Mayer. Het spel is geschikt voor 2-4 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 45-60 minuten.

Meer informatie: