The King’s Dilemma bij 999 Games

999 Games heeft afgelopen week het verhaalgestuurde legacy-spel The King’s Dilemma uitgebracht. In dit spel sta jij aan het hoofd van een van de huizen die samen de regering van het fantasierijk Ankist vormen. Elk huis heeft zijn eigen achtergrond, ambities, sterke en zwakke punten. De door de koning te nemen beslissingen worden voorgelegd aan de spelers. Elke ronde trekken ze gezamenlijk een kaart van de onderkant van de ‘dilemmastapel’ en ervaren hoe het verhaal zich ontvouwt.

Elke dillemmakaart is uniek en stelt de spelers voor een probleem, een dilemma. De spelers moeten discussiëren, onderhandelen en beslissen. Ze stemmen met hun machtsfiches en hun ja- of nee-kaarten. Het is ook mogelijk om te “passen en machtsfiches verzamelen”. Na de stemming wordt het dilemma afgewikkeld. De uitkomst wordt voorgelezen en de voorgeschreven handelingen worden uitgevoerd. Een afgehandelde dilemmakaart wordt permanent verwijderd.

De keuzes van de spelers vormen het verhaal en bepalen het lot van het koninkrijk en de huizen. Sommige beslissingen leiden ertoe dat nieuwe kaarten worden toegevoegd. De spelers moeten tegelijkertijd het koninkrijk draaiende houden en hun eigen huis zien te bevoordelen. Elke keuze heeft gevolgen, voor het algemeen belang en het eigenbelang. De verhaallijn vertakt gaandeweg en wordt door de keuze van de spelers naar nieuwe mogelijke einden geleid. Tijdens het spel wordt het speelbord onomkeerbaar aangepast en wordt ook ander materiaal permanent gemarkeerd. Na zo’n vijftien uur spelen eindigt het verhaal en kan het niet meer teruggedraaid worden door het vanaf het begin opnieuw te spelen.

Het spel eindigt wanneer de koning aftreedt of sterft. De agendapunten voor geheime agendakaarten, open agendafiches en de meerderheid aan machtfiches bepalen de winnaar van dit spel. Vervolgens registreer jij jouw campagnescores met prestige- en wenspunten. Soms schrijft een dilemmakaart voor dat je een mysteriesticker op een verhaallijnsymbool plakt. Wanneer de zesde sticker is geplakt, wordt een laatste envelop geopend en afgewikkeld. Daarna is het resultaat van de complete campagne bekend.

The King’s Dilemma is ontworpen door Lorenzo Silva en Hjalmar Hach en geïllustreerd door Giorgio Ghigini. Het spel is geschikt voor 3-5 spelers vanaf veertien jaar en heeft een spelduur van ong. 60 minuten per pot.

Meer informatie: