Imperial Settlers: Roll & Write met bonus

Portal Games accepteert vanaf vandaag voorbestellingen (met extra scoresheets) voor Imperial Settlers: Roll & Write. Dit is een door dobbelstenen aangestuurde engine builder, die je op twee manieren kunt spelen. Iedere speler krijgt een ‘empire sheet’ met constructiesporen en akkers en daarnaast een ‘dorp sheet’ met gebouwen. Bij een pot met meerdere spelers gebruik je de ‘competition’ versie van jouw dorpje. Bij een solitaire pot ga je met aanvullende spelregels los op de ‘adventure’ versie. De dorpjes van de laatstgenoemde variant verschillen van elkaar, zodat er elke keer wat nieuws valt te ontdekken. Aan het begin van de ronde gooit de actieve speler de vier dobbelstenen. Er zijn drie grondstofstenen met hout, steen, voedsel en goud als joker. De werkersteen bepaalt hoeveel actiepunten de spelers deze ronde hebben. Vervolgens kiest iedereen in volgorde één gunstfiche. Zo’n fiche levert een bonus op: een extra actiepunt, een extra grondstof, een extra oogstactie, een extra goudstuk of max. drie verschillende grondstoffen exporteren voor max. drie winstpunten.

Daarna voeren de spelers tegelijkertijd hun acties uit. Daarbij besteden de spelers grondstoffen, zowel op de zojuist gegooide stenen als de grondstoffen van hun huizen en akkers. Je kunt elke individuele grondstof maar één keer besteden. Wat je niet besteedt, vervalt aan het einde van de ronde. Er zijn twee hoofdacties (naast eventuele extra’s van gebouwen en gunstfiches): bouwen en oogsten. Met een oogstactie kruis je een oogstveld af om de desbetreffende grondstoffen te oogsten. Daartoe moet je via bruggen (zie hierna) wel toegang tot de desbetreffende akker hebben. Voor een bouwactie kruis je een bouwveld af op jouw dorp sheet of jouw empire sheet en moet je de afgebeelde grondstof(fen) betalen.

Elk dorp heeft zes verschillende gebouwen, die extraatjes opleveren na de ronde waarin ze zijn voltooid (lees: alle bouwvelden zijn aangekruist). Bij de regels voor gevorderden hebben de gebouwen extra eigenschappen en doet de architect ook mee. Je mag elke gebouwbonus één keer per ronde gebruiken. Op jouw empire sheet heb je vier rijen met elk negen velden, waar jij de voortgang van jouw constructies registreert: muren, hutten, graansilo’s en bruggen. Daar kruis je de bouwvelden van links naar rechts aan. De voortgang op deze sporen zorgt voor winstpunten (waarbij het negende veld het meeste oplevert), bruggen geven bovendien toegang tot akkers.

Bij de regels voor gevorderden kun je in een nieuwe fase een nederzetting stichten. Om een nederzetting te stichten moet je op jouw constructiesporen de juiste velden hebben aangekruist. De desbetreffende patronen zijn als een blauwdruk op jouw gebouwen afgebeeld. Bij een match, teken je het desbetreffende patroon in op jouw empire sheet. Dit vergroot de opbrengst van het desbetreffende gebouw of levert jou extra punten op.

Na de tiende ronde worden de punten geteld. Je krijgt punten voor jouw constructies, voor voltooide nederzettingen, voor export, gebouwen en andere effecten.

Imperial Settlers: Roll & Write is een ontwerp van Ignacy Trzewiczek. Het spel is geschikt voor 1-4 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van ongeveer 30 minuten. De Engelstalige editie is vanaf 19 juni verkrijgbaar, met een prerelease op de UK Games Expo eind mei.

Meer informatie: