Hadara bij 999 Games

Morgen ligt het nieuwe 999 Games spel Hadara in de winkels. In dit spel ontwikkelt iedere speler in drie tijdperken zijn beschaving. Elk tijdperk bestaat uit twee fases. Bij Hadara spelen speelkaarten in vijf kleuren de hoofdrol. Voor elk tijdperk is er een eigen set. Aan het begin van elk tijdperk wordt het centrale voorraadbord gevuld met stapels kaarten van elke kleur (twee per speler). Midden op dat bord vind je een draaischijf met de clansymbolen van de spelers. Deze bepaalt van welke stapel je kaarten mag trekken. Iedere speler heeft een tableau waarop hij op vier sporen de stand van zijn volk bijhoudt: inkomen, militair, cultuur en voedsel. Verder zijn er velden voor toekomstige verworvenheden.

In de eerste fase van een tijdperk trekken de spelers in vijf stappen telkens twee kaarten van elke kleur. Een van de twee kaarten moet je open afleggen op het centrale bord. De andere kaart mag je kopen of voor een bescheiden opbrengst uit het spel verwijderen. Een gekochte kaart leg je onder jouw tableau. Vervolgens zet je de op deze kaart afgebeelde stappen op de sporen van jouw volk. Sommige paarse kaarten hebben een speciale eigenschap. Na het trekken van de kaarten krijg je inkomsten op basis van jouw inkomensspoor. Daarna mag je één kolonietegel nemen (jouw militaire spoor bepaalt jouw keuzeruimte). Deze kolonie kun je plunderen om geld te verdienen. Als alternatief kun je tegen betaling een alliantie sluiten, de kolonie omdraaien en de afgebeelde bonussen ontvangen. Ten slotte mag je één borstbeeld maken, waarmee je een bonus op een spoor of in punten kunt verdienen.

In de tweede fase worden de hiervoor open afgelegde kaarten opnieuw aangeboden, maar nu één voor één gepakt van een open stapel naar keuze en daarna gekocht of verkocht. Vervolgens krijg je weer inkomsten en mag je wederom één kolonie nemen en één borstbeeld maken. Daarna moet jij jouw kaartvoorraad (jouw bevolking) van voldoende voedsel voorzien. Lukt dit niet, dan moet je kaarten (en daarmee de bijhorende bonussen) inleveren. Aan het einde van deze fase mag je zilveren of gouden zegels kopen, die aan het einde van het spel punten opleveren ter grootte van de helft van het bijbehorende spoor resp. punten voor setjes kaarten van verschillende kleuren. Na drie tijdperken wordt de eindscore bepaald. Naast de zojuist genoemde zegels krijg je punten voor jouw kolonies, borstbeelden, kaarten en je resterende geld.

Hadara is een ontwerp van Benjamin Schwer, die vorig jaar tekende voor Crown of Emara bij Pegasus. Het spel is geschikt voor 2-5 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van ongeveer 45 minuten.

Foto’s © Hans im Glück, boxshot © 999 Games

Meer informatie: