Wingspan is uitgevlogen

Vanaf vandaag is het nieuwe 999 Games spel Wingspan verkrijgbaar. Ik heb een paar weken geleden al een keer kennisgemaakt met een preproductie-exemplaar. Vanmiddag ga ik weer aan de slag met mijn eigen set, vanavond schuif ik aan bij de releaseparty in Spellenpoort Amersfoort. De eerste kennismaking met het spel was positief. Wingspan is een vlotte en toegankelijke ‘engine builder’, waarbij je op zoek moet naar kaartreeksen die een ronkende actiemotor met lucratieve bonussen opleveren. Het spel is prachtig uitgevoerd, met name de afbeeldingen op de vogelkaarten zijn een lust voor het oog.

Iedere speler krijgt een tableau met drie leefomgevingen, waarop hij rijen vogelkaarten aflegt. Er zijn 170 unieke vogelkaarten. Aan het begin krijg je vijf vogelkaarten en vijf voedselfiches. Elke kaart die je houdt, kost je één fiche. Je kiest verder één van twee opdrachtkaartjes met scoremogelijkheden voor de eindtelling. Aan het begin van het spel beschik je over acht actiesteentjes, waarmee je om de beurt telkens één actie kiest. Er zijn vier actiemogelijkheden. Actie 1) Tegen betaling van de op de kaart afgebeelde voedselsymbolen (en op het tableau afgebeelde eieren) mag je een handkaart uitspelen op het eerstvolgende vrije veld van een van de drie leefomgevingen. Uiteraard moet de vogel zich daar thuis voelen. Het toevoegen van kaarten vergroot de opbrengst van de bij deze leefomgeving behorende actie. Actie 2) Je verzamelt voedsel door de op het eerstvolgende vrije bosveld afgebeelde dobbelstenen uit de – als een vogelhuisje vormgegeven – dobbeltoren te nemen en de desbetreffende voedselfiches te pakken. Actie 3) Je neemt zoveel eieren als zijn afgebeeld op het eerstvolgende vrije weideveld. Deze bewaar je in de vrije nesten op jouw vogelkaarten. Actie 4) Je trekt zoveel kaarten als zijn afgebeeld op eerstvolgende vrije moerasveld. Na de acties 2, 3 of 4 voer je van rechts naar links desgewenst de acties op jouw in die leefomgeving gespeelde vogelkaarten uit. Via deze kaartrijen kun je een lucratieve actiemotor opzetten.

Nadat alle actiestenen zijn verbruikt, eindigt de ronde met een telling van de tussentijdse doelen, waarbij iedere speler één actiesteen moet inleveren. Na vier rondes volgt een eindtelling, met winstpunten voor jouw vogels, opdrachtkaartjes, de tussentijdse doelen en gestalde eieren, voedselfiches en/of weggestopte vogelkaartjes.

Wingspan is ontworpen door Elizabeth Hargrave en geïllustreerd door Natalia Rojas, Ana Maria Martinez Jaramillo en Beth Sobel. Het spel is geschikt voor 1-5 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 40-70 minuten. Met de bijgevoegde Wingspan Automa is het spel solitair te spelen.

Update: de eerste Nederlandstalige oplage was nagenoeg meteen uitverkocht bij de uitgever. De tweede oplage laat op zich wachten, die vliegt naar verwachting pas eind augustus de deur uit. De derde oplage volgt halverwege het najaar.

Meer informatie: