Nieuws feed naar BSM stopt

Na vandaag stopt de automatische nieuws feed van Bordspeler.nl naar Bordspelmania. Mijn aankondiging in januari was geen aanleiding voor inhoudelijke interactie met de roergangers van BSM, maar ik ga ervan uit dat ze buiten mijn zichtveld hebben gewerkt aan een eigen invulling van de nieuwsvoorziening. Ik wens de volgers van spellennieuws in elk geval veel leesplezier op BSM.

Ik ga nog even door met nieuwsberichten op mijn eigen site. Wanneer ik door de kritische ondergrens zak, zal het gebrek aan belangstelling en support van de meeste Nederlandse uitgevers/distributeurs vanzelf tot een ruk aan de stekker leiden. Niet uit verzuring of ergernis, maar gewoon omdat het trekken aan dode paarden geen liefhebberij van me is.