Inca’s in Catan

999 Games heeft deze week een nieuwe zelfstandige Catanvariant uitgebracht, CATAN – De opkomst van de Inca’s. Het speelveld toont het gebied van het huidige Peru, dat ten westen door de Grote Oceaan en ten oosten door oerwoud is omgeven. Deze smalle landstrook bevat acht gebiedssoorten die grondstoffen of handelswaren produceren. Naast bos, bergen, steengroeven, weiden en akkers zijn er oerwoudtegels (veren), oerwoudplantages (coca) en kustwateren (vis). Met de laatste drie handelswaren kun je niet direct bouwen, ze zijn bedoeld om te verhandelen. Iedere speler heeft tot doel om achter elkaar drie stammen te ontwikkelen. Hiervoor moet je de vereiste gebouwen neerzetten, waarmee de stam telkens met één ontwikkelingsniveau stijgt. Is het doel behaald, dan gaat de stam in verval, wordt op elk gebouw een struikgewas gelegd en begint de speler met het stichten van een dorp aan zijn volgende stam. De ontwikkeling van de eerste en de tweede stam is afgesloten wanneer je vier dorpen of twee dorpen en één stad bouwt. De derde stam is klaar met drie dorpen of één dorp en één stad. Voltooi jij de derde stam als eerste speler, dan heb je gewonnen. Vervallen locaties beperken de uitbouwmogelijkheden in de buurt, totdat je het struikgewas vervangt door een nieuw gebouw. Vervallen locaties blijven overigens wel produceren.

Kort samengevat: deze variant blijft redelijk in de buurt van de basisregels, biedt een beetje variatie in het verzamelen en handelen, kent een andere opbouw van de score en is mooi uitgevoerd. Voor ondergetekende is dit wat te weinig nieuws onder de Zuid-Amerikaanse zon, voor een echte Catanfan is het vast weer smullen.

CATAN – De opkomst van de Inca’s is een ontwerp van Klaus en Benjamin Teuber. Het spel is geschikt voor 3-4 spelers vanaf twaalf jaar en heeft een speelduur van ong. 90 minuten.

Meer informatie: