White Goblin Games op Spiel 2017

Na drie jaren afwezigheid keert de Nederlandse uitgever White Goblin Games volgende week terug op het belangrijkste internationale podium. Op Spiel 2017 presenteren de Goblins maar liefst vier nieuwe internationale releases, die ik hier graag aan je voorstel. Je vindt de Goblins op Spiel in hal 3, standnummer O106.

Montana is een vlot en toegankelijk tactisch bordspel van Rüdiger Dorn. De setting is het Wilde Westen. Het modulaire speelbord bevat tientallen zeskantige velden, waarop de spelers hun nederzettingen moeten bouwen. Wanneer jij als eerste al jouw nederzettingen plaatst, maak je een goede kans op de winst. Dus zijn de landschapsvelden die een dubbele plaatsing toestaan lucratief. Een verwante bonus verdien je door te bouwen in een rechte lijn. Om een nederzetting te stichten heb je de juiste grondstoffen nodig, die je verzamelt door arbeiders in vier verschillende kleuren op een arbeidersbord in te zetten. De actieve speler kiest uit drie actiemogelijkheden. 1) Na een slinger aan een draaipijl krijg je er twee arbeiders bij (tegen betaling van een of meer graan kun je dit verdubbelen). 2) Zet de vereiste hoeveelheid arbeiders aan het werk op onbezette velden in de bank (voor zilverstukken), of op een van de productiegebieden (waar je tegen betaling koper, steen, graan of pompoen kunt verzamelen). Je kunt ook jouw aannemer naar de stad sturen, waar je een biedoorlog voor een paar leuke bonussen start. De stad is belangrijk, omdat je alleen hier de grote steen- of koperstukken kunt bemachtigen die je op sommige gebieden nodig hebt. 3) Lever de gevraagde goederen aan 1-3 gebied(en) en bouw in elk gebied een nederzetting. Wanneer je minder dan drie nederzettingen bouwt, krijg je 1 of 2 zilverstukken. Bouw je als eerste naast een meer, dan krijg je een waterzak, waarmee je een extra beurt kunt doen. Bouw je bij een koe, dan krijg je deze speelfiguur, die je via een koehandel kunt omzetten in een goed, drie zilverstukken of een arbeider.

Montana vermengt worker placement en resourcemanagement met een spannende race naar de mooie bouwlocaties. Montana is geschikt voor 2-4 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 45 minuten. [Info]

Ali baba is een verzamelspel van Martino Chiacchiera & Remo Conzadori. Aan het begin wordt op een speelbord een piramide van vierkante tegels gevormd. De onderste drie lagen (met 25, 16 en 9 tegels) liggen gedekt, de bovenste laag heeft vier open tegels. Van de zestig tegels doen er zes niet mee, die gaan ongezien uit het spel. Op elke tegel is een schat afgebeeld. Er zijn tien soorten met zes exemplaren van elke schat, één op elk van de zes achtergrondkleuren. Het is verstandig om veel schatten van dezelfde soort te verzamelen. De actieve speler pakt één open schattegel en legt deze achter zijn zichtscherm, draait daarna de vrijgekomen dichte tegel(s) open en mag ten slotte de speciale actie van de zojuist genomen tegelkleur uitvoeren. Hiermee kun je direct punten scoren, een extra aangrenzende tegel pakken, een tegel van één van de medespelers jatten, of een tegelsoort of –kleur blokkeren tot je weer aan de beurt bent. Concentratie op een paar soorten is belangrijk, omdat de waarde per soort progressief oploopt (1-21 punten voor 1-6 exemplaren).

Ali Baba is een leuk en vlot verzamelspelletje. Een vaste hand is belangrijk, anders maak je bij het pakken van de tegels een puinhoop van de piramide. Ali baba is geschikt voor 2-4 spelers vanaf acht jaar en heeft een speelduur van 20 minuten. [Info]

Claim is een slagenspel voor twee spelers van Scott Almes, waarbij je getrapt naar de winstvoorwaarden gaat. Het spel bevat 52 kaarten in vijf volken: 14 goblins (0-9 en vijf nullen), 10 dwergen (0-9), 10 zombies (0-9), 10 dubbelgangers (0-9) en 8 ridders (2-9). Iedere speler krijgt 13 handkaarten, de rest vormt een stapel. De spelers strijden elke slag om één open kaart die van de stapel is getrokken. De jongste speler begint, daarna begint steeds de winnaar van de vorige slag. Je speelt een kaart, waarna de tegenstander kleur moet bekennen. De winnaar van de slag legt de gewonnen kaart op zijn volgelingenstapel (dit worden zijn handkaarten voor de tweede fase), de verliezer legt de bovenste kaart van de stapel op zijn eigen volgelingenstapel. De gespeelde kaarten gaan uit het spel. Na 13 slagen speel je de tweede fase met de kaarten uit jouw volgelingenstapel. Dan legt de winnaar van een slag beide gespeelde kaarten op zijn scorestapel. Aan het einde krijg je één invloedpunt voor elk volk waarvan jij de meeste kaarten hebt verzameld (sterkste kaart = tie-breaker). Met drie of meer invloedpunten win je het spel.

Vier van de volken hebben ook nog een speciale eigenschap. Een ridder verslaat altijd een eerder gespeeld goblin. De verliezer van een slag in de tweede fase legt alle gespeelde dwergen op zijn scorestapel. De dubbelganger is een joker. Gespeelde zombies worden in fase 1 niet verwijderd, maar gaan dan al naar de scorestapel van de winnaar van de slag. Claim is geschikt voor twee spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 25 minuten. [Info]

Bali is een bewerkte heruitgave van Rapa Nui, een leuk economisch kaartspel van Klaus-Jürgen Wrede, de auteur van Carcassonne. De spelers verzamelen offerkaarten met gewassen in vier soorten. Je begint het spel met één steenhouwer op tafel, een starthand met drie verschillende landbouwers, één gedekte offerkaart en een paar stenen. De overige actiekaarten worden geschud, waarna een open aanbod van vier kolommen met vier kaarten wordt neergelegd. De voorraad offerkaarten bestaat uit vier open stapels. De actieve speler mag één offerkaart pakken tegen betaling van vijf stenen (met één steen korting voor elke passende landbouwer). Vervolgens mag je handkaarten spelen: één steenhouwer, één priester, één altaar (kost 7 stenen), of 1-3 gelijke landbouwers (kost 0-2 stenen). Na een altaarkaart volgt een korte offerronde, waarbij iedere medespeler één van zijn offerkaarten open op de offerstapel moet leggen. De actieve spelers legt zijn eigen offerkaart gedekt af, gevolgd door een open offerkaart uit de voorraad. Aan het einde van jouw beurt vul je jouw hand aan tot drie kaarten. Hiertoe mag je steeds de onderste kaart uit een van de kolommen pakken. Een lege kolom wordt aangevuld vanaf de stapel. De onderste kaart in de laatste rij waaruit je iets hebt gepakt activeert een waardering, waarbij de spelers met hun open actiekaarten stenen, punten of offerkaarten kunnen verdienen. Nadat de kaartstapel is verbruikt, wordt bepaald hoeveel de offerkaarten waard zijn (max. 3 punten per stuk, afhankelijk van de meerderheden in de offerstapel). Je krijgt verder punten voor altaren en stenen.

Deze versie bevat twee extra modules. Het orakel laat je gluren in de offerstapel, met de demon blokkeer je een kolom uit het kaartaanbod. Bali is geschikt voor 2-4 spelers vanaf tien jaar en heeft een speelduur van 45 minuten. [Info]

Meer informatie: