Rhodes

Afgelopen najaar maakte ik tijdens een gezellige releaseparty in een Grieks restaurant in Veldhoven voor het eerst kennis met Rhodes, een nieuw bordspel van The Game Master. Dit worker placement spel is bedacht door de Nederlander Pieter Boots, ontwikkeld met hulp van Erno Eekelschot van Vendetta en geïllustreerd door de Fransman Julien Delval, die onder meer bij Days of Wonder en Alea tekende voor het prachtige uiterlijk van veel bekende spellen.

Het speelbord toont een abstracte weergave van het Griekse eiland. Hierop vind je de velden waar de spelers hun actiemarkers inzetten om de bijpassende acties uit te voeren. Links vind je de productievelden voor landbouwproducten, in het midden een haven waar deze producten per schip worden afgeleverd, opgeslagen of in winstpunten worden omgezet en rechts een handvol speciale acties. Op het speelbord vind je verder een tabel waarop de – belangrijke – speelvolgorde wordt bijgehouden, een paar hulptabellen en een scorespoor voor de winstpunten.

Iedere speler heeft een landgoed, met een boerderij en afhankelijk van het speleraantal een of twee akkers. Dit landgoed wordt in de loop van het spel uitgebreid met nieuwe tegels. Op elke akker kun je één van vier soorten landbouwproducten telen en daarvan drie eenheden bewaren.

mijn eerste kennismaking met dit leuke spel

Zoals gezegd zijn op het centrale speelbord allerlei locaties met actievelden afgebeeld. Iedere speler beschikt over twee actiestenen. In de aangegeven speelvolgorde voeren de spelers om de beurt één actie uit door hun steen op een vrij actieveld te zetten.

Met de productieactie laat je twee soorten akkers 1-4 goederen produceren. In principe produceer je voor alle spelers, maar omdat jij de goederenblokjes één voor één uitdeelt, kun je met de juiste keuze zelf het meest profiteren.

Met de alleen voor jou toegankelijke boerderijactie verdien je de op de tegels van jouw landgoed afgebeelde inkomsten, winstpunten en – wanneer je bepaalde ontwikkeltegels hebt gekocht – ook nog andere interessante bonussen. Vervolgens laad je één van jouw schepen met 1-3 goederenblokjes, incasseer je 2 geld of 1 winstpunt per blokje en vaar je het volledig gevulde schip de haven in. Dit nieuwe schip duwt eerdere schepen verder de haven in.

Met de havenactie mag je goederenblokjes en/of goudstaven van de schepen in de haven kopen en in jouw pakhuis laden. De belangrijke goudstaven en de jokergoederen vind je alleen op neutrale schepen. Aankopen vanaf eigen en neutrale schepen betaal je aan de bank, aankopen van medespelers betaal je uiteraard aan de leverancier. De prijzen van de goederen en goudstaven dalen naarmate de schepen verder in de haven komen. Wees altijd alert op de mogelijkheid om goedkoop goud in te slaan. Aan het einde van de havenactie mag/moet je één van de drie openliggende opdrachtkaartjes vervullen door de afgebeelde goederen/goudstaven in te leveren (uit jouw pakhuis of – tegen betaling – uit je landgoed). Deze opdrachtkaartjes zijn een belangrijke bron van winstpunten en leveren ook nog een paar centen op.

het spelmateriaal

Met de raadhuisactie mag je jouw landgoed uitbreiden door een of twee nieuwe tegels te kopen. Met een akker verhoog je de productiecapaciteit, met een ontwikkeltegel bemachtig je leuke voordeeltjes die het leven van de Griekse boer gemakkelijker maken. Hiermee kun je o.a. jouw basisacties versterken. Met de tempelactie lever je geld in voor winstpunten. Aangezien geld tijdens het spel schaars is, gebruik je deze actie vooral om tegen einde overtollig geld om te wisselen. Met de marktactie kun je ten slotte goederenblokjes verkopen voor geld.

Aan het einde van elke ronde wordt de speelvolgorde van de volgende ronde bepaald. Daarbij mogen de spelers in omgekeerde volgorde een andere rij op het volgordespoor kiezen (uitgerekend in de Nederlandse regels wordt dit fout uitgelegd, daar spreekt men van één rij hoger of lager). Met name wanneer er voordelig goud en/of ander spul in de haven ronddobbert is initiatief interessant.

Het einde van het spel wordt ingeluid door het uitputten van de opdrachtkaartjes. Dan wordt de lopende ronde uitgespeeld, waarna de punten worden geteld. Bij de eindtelling krijg je nog twee punten voor elke goudstaaf en één punt per tien munten.

Ten slotte

Worker placement spellen zijn soms taai en niet vooruit te branden. Bij Rhodes hoef je daar niet voor te vrezen. Dit is een vlotte, elegante en toegankelijke soortgenoot. Rhodes hoort qua zwaarte thuis in de middencategorie waar het Stenen Tijdperk al een paar jaar hoge ogen gooit. De combinatie van de beperkte hoeveelheid acties en het belang van initiatief injecteert de juiste dosis interactie. Via de ontwikkeltegels kun je desgewenst wat eigen tactische accenten aanbrengen, maar je mag niet vergeten om regelmatig te knallen in de haven. Wanneer je goedkoop aan de juiste spullen (met name goud) kunt komen, kun je binnenlopen met de opdrachtkaartjes. Omdat de opdrachtkaartjes bepalen hoe snel het spel eindigt, is het zaak om het tempo in de gaten te houden. Een rustige, nog niet voltooide strategie met ontwikkeltegels zal last ondervinden van een vroegtijdig einde.

Afgezien van de storende fout over de speelvolgorde zijn de regels op zich goed te verteren, al had een extra redactieslag geen kwaad gekund. Ik vind de taal en de opbouw van de regels af en toe te wollig. Rhodes speelt wat mij betreft het best met drie of vier spelers, maar ook met twee of vijf man aan tafel is het goed te doen.

The Game Master werkt aan een uitbreiding, die komend najaar zou moeten verschijnen. Volgens de uitgever maakt deze het spel nog leuker en spannender. Ik kijk ernaar uit, ik vind de basis immers al erg leuk.

Auteur: Pieter Boots
Uitgever: The Game Master
Informatie: BGGBSM
Aantal spelers: 2-5
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 90 minuten