NK Bordspellen 2017

Roll the Dice organiseert op zondag 7 mei 2017 het NK Bordspellen voor teams in Amersfoort. Vandaag zijn de eerste drie spellen bekendgemaakt:

  • Cottage Garden, gesponsord door White Goblin Games.
  • First Class, gesponsord door 999 Games.
  • Papà Paolo, gesponsord door Quined Games.
  • Update 12 januari: het vierde spel is Quadropolis, gesponsord door Enigma.

Het NK bordspellen vindt net als vorig jaar plaats in restaurant Pallas Athene in Amersfoort.

Commentaar: het is mooi dat Roll the Dice zoveel tijd en energie in allerlei leuke spelevenementen steekt. In het verleden was het NK Bordspellen echter een vast evenement op de voorjaarsbeurs van Ducosim, die nota bene ook in mei in Amersfoort wordt gehouden. Het stuit me tegen de borst dat het Ducosimbestuur nog steeds niet bereid lijkt om dit publicitair interessante evenement onderdak te bieden. Stap af van de kruideniersmentaliteit en begrijp dat je spelers die de gehele dag voor een toernooi komen niet moet lastigvallen met de gebruikelijke entreeprijs.

Meer informatie: