Level 8 bij Ravensburger

Ravensburger Nederland komt deze maand met het kaartspel Level 8. Dit is in feite een vlotte opvolger van Phase 10, de ‘Rummy-achtige’ klassieker die niet meer door Ravensburger wordt uitgegeven. Het spelmateriaal bestaat uit 98 speelkaarten: 90 getalkaarten (1-15 in 6 kleuren), vijf jokers en drie kaarten waarmee je een speler een beurt laat overslaan. Verder krijgt iedere speler een eigen levelkaart, waarop de acht te realiseren levels zijn afgebeeld. Op de achterzijde van deze levelkaarten is een pittiger variant afgebeeld. Iedere speler krijgt elke ronde tien handkaarten, de rest vormt een trekstapel. Iedere speler heeft een eigen aflegstapel.

level8-materiaal

De actieve speler moet eerst de bovenste kaart van de dichte trekstapel of van een open aflegstapel pakken. Daarna mag hij de in het actuele level vereiste set kaarten open afleggen (bij het eerste level zijn dit bijvoorbeeld twee sets van drie opeenvolgende kaarten). Vervolgens mag hij resterende handkaarten passend afleggen bij eigen of andermans kaarten (bijvoorbeeld een ‘7’ bij een trio ‘4-5-6’). Ten slotte moet hij één handkaart afleggen. De ronde is meteen voorbij wanneer een speler zijn laatste handkaart aflegt. Deze speler mag op zijn levelkaart één level overslaan. De andere spelers die hun level hebben gehaald, gaan één level omhoog. De speler die als eerste zijn achtste level heeft voltooid, is de winnaar.

Level 8 is geschikt voor 2-6 spelers vanaf 8 jaar en heeft een speelduur van 20-60 minuten.

Meer informatie: