Spiel 2015: een terugblik

De drieëndertigste editie van de internationale spellenbeurs Spiel sloot op 11 oktober zijn deuren. Volgens het slotbericht van de organisator heeft Spiel dit jaar maar liefst 162.000 bezoekers getrokken, opnieuw een recordaantal. Deze bezoekersstijging sluit aan op mijn eigen waarneming, het was dit jaar druk in de stands en op de paden.

volle zalen op zaterdag

volle zalen op zaterdag

Het vloeroppervlakte van de beurs steeg dit jaar met een kleine 10% naar 63.000 m2. Dit was met name te danken aan de toevoeging van hal 7, waar dit jaar tientallen nieuwe uitgevers waren ondergebracht. Het was opmerkelijk dat het gebruik van deze hal op posters werd gepresenteerd als de eerste keer. Dit klopt niet, een piepklein gedeelte van hal 7 was in 2011 al als een onbedoeld stiltecentrum aan de hallen 6 en 4 geplakt. Hal 7 sloot in de huidige setting veel beter aan op de belangrijke looproutes dan de halve hal 4 uit 2014, waardoor de stands, na de aanvankelijk rustige morgenuurtjes, voldoende aanloop kregen. Deze hal had de gezellige uitstraling van de beurzen uit de vorige decennia, ik voelde me daar goed thuis. Ik hoop dat de organisator volgend jaar wel iets meer ruimte creëert voor de looproute van hal 3 naar hal 7. In de Galeria was het aan het begin van de middag dringen geblazen, vooral toen de honderden ‘boardgamegeeks’ daar hun jaarlijkse ruildingetje deden.

de gevulde Galeria

de gevulde Galeria

Spiel 2015 trok 910 standhouders uit 41 landen. Ook dit is een stijging van +/- 10% ten opzichte van vorig jaar. De standhouders presenteerden een overweldigend aanbod van meer dan 1.000 nieuwe producten (vorig jaar 850). Dit is een hoeveelheid spellen die ik op de beurs niet kan behappen, waardoor ik me tegenwoordig beperk tot een vrijblijvende en ontspannen selectie.

Spiel is volgens organisator Dominique Metzler meer dan een publieksevenement. Het is daarnaast ook een evenement voor zakelijke contacten. Een ongewenst effect van deze trend is het opofferen van het restaurant aan de achterzijde van hal 3 voor een ‘business lounge’. Hierdoor is er naar mijn mening te weinig horeca met zitplaatsen in deze enorme hal. Dominique ziet Spiel als verbindingsmiddel voor mensen van alle leeftijden en nationaliteiten. Spiel is tegenwoordig zo internationaal dat de organisator niet meer spreekt over ‘German games’ maar over ‘Euro games’.

Dominique Metzler en Herman Hutter op de persconferentie

Dominique Metzler en Hermann Hutter op de persconferentie

Spieleverlage e.V., de Duitse vereniging van spellenuitgevers, presenteerde rond de beurs zijn jaarlijkse bericht over de omzetontwikkeling in de branche. Men meldt dit jaar een omzetstijging van 8,4% in het segment „Spiele und Puzzles“. De familiespellen zijn in 2015 de grootste stijger met een plus van 12,6%, maar ook de kinderspellen vertonen een duidelijke plus. De vereniging ziet een verband met de forse groei die Spiel dit jaar doormaakt, zowel in standhouders als in beursoppervlakte. Voorzitter Hermann Hutter staat verder stil bij het belang van de spelersgemeenschap. Duitsland hoeft niet alleen trots te zijn op zijn voorstrekkersrol in kwaliteit en diversiteit, maar ook op de vele grote en kleine evenementen die de gedachte van het samen spelen uitdragen. Dit is een solide fundament voor de aantrekkingskracht van spellen op groot en klein. Hutter kijkt op basis van deze zomercijfers met veel vertrouwen naar de herfst en de winter. Hij is desgevraagd positief over het enorme aanbod aan nieuwe spellen. De branche laat hiermee volgens hem zien dat men creatief en innovatief is.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10