White Goblin Games spoort

traxx-nl-boxWhite Goblin Games komt volgende week met het bordspel Träxx van Steffen Benndorf en Reinhard Staupe. Eerstgenoemde kennen we al van de dobbelhit Qwixx, laatstgenoemde van het Basari kaartspel. Bij Träxx heeft iedere speler een bordje met gekleurde zeszijdige velden. Tijdens het spel teken je met een stift een spoor op jouw bord. Dit spoor mag niet worden onderbroken of zichzelf kruisen. Elke ronde bepaalt één van 15 speelkaarten over welke vier of vijf velden de spelers deze ronde mogen bewegen. Je kunt jouw spoor aan de twee uiteinden verlengen, maar alleen via de deze ronde beschikbare velden. Wanneer een of meer spelers in dezelfde ronde als eerste een cijferveld bereiken, krijgen ze de afgebeelde punten (varieert van 2-10). Nakomers krijgen bij hun latere bezoek aan dit veld slechts de helft. Na 15 rondes tel je jouw pluspunten op en moet je hiervan 1 punt per niet bezocht veld aftrekken. Träxx is bedoeld voor 1-4 spelers vanaf 8 jaar. Een spel duurt ongeveer 15 minuten.

Ik heb onlangs kennisgemaakt met de Duitse versie van dit leuke en vlotte spel. Mijn medespelers bleven maar roepen om nog een potje. Dat noem ik een warme aanbeveling.

Meer informatie: