Spiel 2014: een terugblik

De tweeëndertigste editie van de internationale spellenbeurs Spiel sloot op 19 oktober zijn deuren. Volgens het slotbericht van de organisator heeft de beurs dit jaar een recordaantal van 158.000 bezoekers getrokken. Dit verbaast mij. Het bezoekersaantal kwam dit jaar immers van twee kanten onder druk te staan, door de massale treinstaking en het zomerweer in het weekend. Tijdens de beurs leek het erop dat Duitse bezoekers hierop hadden geanticipeerd. Ik vond het donderdag en vrijdag relatief druk, terwijl de extreme zaterdagdrukte uitbleef. Ik hoorde van anderen dat het vooral op zondag veel rustiger was dan gebruikelijk. Het is natuurlijk mogelijk dat de toevoeging van het halve halletje 4 druk van de ketel in de grote hallen haalde, waardoor het daar rustiger leek. Maar per saldo kan ik me niet voorstellen dat er zoveel bezoekers zijn gekomen. Het zij zo, ik ga niet over de telling.

beursbezoekers op vrijdag

beursbezoekers op vrijdag

De beurs was dit jaar in meters groter dan ooit. Volgens de organisator waren er 832 exposanten uit 41 landen, die maar liefst 850 nieuwe producten voorstelden. Bekende standhouders hadden hun stands vergroot, er zijn per saldo nieuwe standhouders bijgekomen, die onder meer een plek kregen in de dit jaar toegevoegde helft van hal 4. Het brutovloeroppervlakte van de beurs steeg hierdoor naar 58.000 m2.

Spiel 2014 was de tweede beurs in de nieuwe grote hallen. De organisator had een paar kinderziektes van vorig jaar aangepakt. Er waren meer toiletgroepen en ook de catering was groter en veelzijdiger dan ooit (ik zag zelfs een Aziatische woktent).

We Will Wok You

We Will Wok You

Ook dit jaar waren zeer populaire stands (Asmodee in hal 3, Heidelberger in Hal 1) vlak achter de ingangen geplaatst, waardoor het daar meteen erg druk werd. Het leek erop dat de gangpaden bij de ingang van hal 3 iets breder waren dan vorig jaar, waardoor de extreme files van vorig jaar daar niet of nauwelijks voorkwamen. Of was het ondanks de enthousiaste telling van de organisator ook daar gewoon wat rustiger dan vorig jaar?

de gang naast Asmodee op zaterdag

de gang naast Asmodee op zaterdag

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9