Dalende omzetcijfers in Duitsland

spieleverlageSpieleverlage e.V., de Duitse vereniging van spellenuitgevers, heeft zijn jaarlijkse bericht over de omzetontwikkeling in de branche gepubliceerd. Dit jaar is het weer droeftoeteren geblazen over de eerste drie kwartalen, door een omzetdaling van 4,8% ten opzichte van vorig jaar. De boosdoener is een oude bekende, het voorjaar was weer eens te warm en te zonnig. De verzamelkaarten, in het bijzonder WK voetbal licenties, hebben zich niets van de negatieve trend aangetrokken. Dit segment is met 9,4% gegroeid.

De voorzitter van de Spieleverlage e.V. Hermann Hutter ziet over de maand augustus een stijging van 3,1% ten opzichte van vorig jaar (van zomers weer hebben we die maand inderdaad weinig gemerkt). Dit geeft de branche vertrouwen in de komende maanden. Dit vertrouwen wordt versterkt omdat het omzet verhogende effect van de grote spellenprijzen nog moet plaatsvinden. In dit verband wrijft men zich in de handen dat het Spiel des Jahres en de Deutsche Spiele Preis dit jaar geen doublures tonen. Verder verwijst men naar een trend dat de consument steeds later zijn inkopen voor het feestseizoen pleegt te doen.

Dit leest al met al als het wegpoetsen van zorgen met een klimatologische smoes, aangevuld met weinig innovatieve uitingen van herfstige hoop.

Meer informatie: