Is White Goblin Games van de ratten besnuffeld?

Ongedierte produceert meer nazaten dan ons lief is, van leuke bord- en kaartspellen lusten we wel pap. Gelukkig behoren de ratten van White Goblin Games tot de laatste categorie. Zowel het bordspel Rattus als het kaartspel Rattus Cartus krijgen in het derde kwartaal van 2013 nakomelingen. Laatstgenoemde wordt uitgebreid met Rattus Cartus Nobilis. Het bordspel krijgt twee nazaten, de grote uitbreiding Mercatus en de mini-uitbreiding Arabian Traders. Van het bordspel is inmiddels de vijfde druk verschenen, van Pied Pieper de derde druk.

De uitgever presenteert zijn ratjes in een stamboom:

rattenboom

Meer informatie: